کاوش
عضویت
عضویت در ملودی سرا
موسیقی خود را به اشتراک بگذارید ، با هنرمندان ارتباط برقرار کنید ، محتوای جدید را کاوش کنید
سازندگان
ویژگی هایی برای هنرمندان خلاق
بارگذاری
صداها ، موسیقی ، پادکست های خود را در جهان بارگذاری کنید
مخاطبین
با انجمن ما ارتباط برقرار کنید و مخاطبان خود را افزایش دهید
آمار
با آمار پیشرفته مخاطبان خود را بشناسید
شنوندگان
ویژگی هایی برای شنوندگان مشتاق
کاوش
موسیقی را کاوش و پخش کنید ، با هنرمندان جدید ارتباط برقرار کنید
اشتراک گذاری
موسیقی مورد علاقه خود را با دوستان خود در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
سازمان دادن
لیست های پخش ایجاد کنید و موسیقی خود را به شکلی که دوست دارید سازماندهی کنید
اشتراک ویژه
فضای بارگیری بیشتر برای آهنگهای خود داشته باشید ، با مخاطبان خود در تماس باشید ، آمارهای پیشرفته و سایر موارد را مشاهده کنید و...